Phambi kokuba ndidibane ne-Fix Your Credit, icredit score yam ibiyintlekele. Ndandiyazi ukuba kunjalo kuba, nangona ndingazange ndiyijonge, ndandihlala ndikhatywa kwizicelo zemboleko. Khange ndicinge ukuba ndingaze ndikwazi ukuwucombulula umba wamatyala am, kodwa iFix Your Credit yandinceda ukuba ndijamelane nalo ngqo.