Bengilokhu ngesaba ukufinyelela amaphuzu ami esikweletu. Ngosizo lwe-Fix Your Credit, angisenalutho okufanele ngesabe ngoba abagcinanga nje ngokungigcina nginolwazi ngesikolo sami, kodwa baphinde banginikeza isiqondiso sokuthi ngingasithuthukisa kanjani.