Malusi Signcawu – Zulu

Malusi Signcawu – Zulu

iFix Your Credit yeyona engcono kakhulu. Ukuqala emhlabeni wokusebenza, ngangingazi ukuthi yini amaphuzu esikweletu, ingasaphathwa eyokuthi yini ekuwo. Ngenxa Yokulungisa Isikweletu Sakho ngikwazile ukwakha amaphuzu ami esikweletu ngokwanele ukuze ngifanelekele...
Shireen Freda – Zulu

Shireen Freda – Zulu

Bengilokhu ngesaba ukufinyelela amaphuzu ami esikweletu. Ngosizo lwe-Fix Your Credit, angisenalutho okufanele ngesabe ngoba abagcinanga nje ngokungigcina nginolwazi ngesikolo sami, kodwa baphinde banginikeza isiqondiso sokuthi ngingasithuthukisa kanjani.
Granville Felix – Zulu

Granville Felix – Zulu

Ngaphambi kokuthi ngihlangane me-Fix Your Credit, icredit score yami besiyisiphithiphithi. Ngangazi ukuthi lokhu kwakunjalo ngoba, nakuba ngingakaze ngikuhlole, ngangilokhu nginqatshelwa izicelo zokubolekwa. Angikaze ngicabange ukuthi ngiyoke ngikwazi ukuxazulula...